De korte weg naar verlichting


Er zijn volgens het boeddhisme drie obstakels die zich bevinden op de weg naar Verlichting. Als je deze drie obstakels overwint, zou je verlicht raken.

1. Het eerste obstakel is onwetendheid. Onwetendheid heeft niets te maken met intelligentie. Onwetendheid is wel het VASTHOUDEN aan een verkeerd idee over de werkelijkheid.

Bijvoorbeeld: Byron Katie kwam langs bij een zieke vrouw en zei “Ik zie niet wat je probleem is”.

De vrouw werd woedend en toonde dat haar been twee maal de omvang van haar andere had. “Dus, je probleem is dat je denkt dat je ene been even dik moet zijn als je andere been”.

De vrouw zag in hoeveel leed ze zichzelf bezorgde. Haar gedachten dat het leven oneerlijk was en dat het allemaal niet zo zou mogen zijn, bezorgden haar de hele dag negatieve emoties.

2. Het tweede obstakel is haat en agressie. Haat is een intens gevoel van afschuw als gevolg van leed dat je is aangedaan. Haat knaagt, zit constant in het achterhoofd en neemt de geest voortdurend in beslag.

Maar “het VASTHOUDEN aan haat is als het vasthouden van een heet stuk steenkool, met de intentie om het tegen iemand aan te gooien,” zegt de Boeddha, “Jij bent degene die zich brandt.”

3. Het derde obstakel is het verlangen. Met verlangen is er eigenlijk niks mis, maar wel met de gehechtheid – met het VASTHOUDEN aan wat we hebben en nog niet hebben – ontstaat er een probleem.

De sterkste kracht van mensen die Verlichting willen bereiken, ligt dus in het ervaren van de werkelijkheid zoals ze is, zonder te oordelen of te bestrijden.

#psychologie #mentalcoaching

Aanbevolen berichten
Recente berichten
Zoek per keyword
Er zijn nog geen tags.

© 2013-2020 Bert Maes
bert@kwantumvoetreflex.be

Het kwantumaanbod of onderdelen ervan gelden op geen enkel moment als medische behandeling. Er wordt geen medische diagnose gesteld, noch medische raad gegeven, dat doet een arts. Het kwantumaanbod heeft tot doel aanvullend te werken op de klassieke geneeskunde en streeft naar (preventieve) zelfgenezing en harmonie in je lichaam en je geest zodat je lichaam herstelt.

BEZOEKERS